A diversidade da dieta como indicador da abundancia de recursos: caso de estudo dos pequenos ruminantes no monte de Morais uri icon